..อยู่ในระหว่างทดสอบระบบ..

กำลังโหลด...
กำลังโหลดข้อมูล
คุณสามารถคลิกในแผนที่เพื่อดูข้อมูลของจังหวัดได้
ภาพรวมสถานการณ์:

สถานการณ์ปัจจุบัน

แจ้งเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศ

 
จำนวนอำเภอที่ประสบภัย
จังหวัด
น้ำท่วม
น้ำหลาก
ภัยแล้ง
ดินถล่ม
คลิกจังหวัดในแผนที่เพื่อดูรายละเอียด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เลย หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร
วิดิโอคลิป

รายการรู้ทันน้ำ ตอนที่ 176 (22-2-56)

ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานก­ารณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการวางแผนจ­ัดการน้ำให้เหมาะสมกับหน้าแล้ง credit // สทท. กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวจาก สบอช.
การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุทกภัยเร่งด่วน สบอช.

การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุทกภัยเร่งด่วน ในกรอบงบประมาณ 45,335 ล้านบาท (ภายใต้งบกลาง ปี 2555 (120,000 ล้านบาท) /งบปกติ และภายใต้งบเงินกู้ (350,000 ล้านบาท)) สาหรับดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีหน่วยงานและ ใช้งบประมาณดำเนินการ  ตามไฟล์ลิ้งค์ที่ แสดงผลนี้ http://npmwf.com/onwfindex/download/STP_201407/ANB-570709.pdf

547800_167896946673767_1562966536_n
สบอช. ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน วันนี้ (28 มิ.ย. 2557) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการน้ำ เพื่อสรุปผลการพิจารณาแผนงานน้ำปี 2557 และแนวทางการดำเนินการปี 2558 โดยมีตัวแทนจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมการทหารช่าง กองทัพบก เข้าร่วมการประชุม ภายหลังการประชุมจะให้ทั้ง 7 หน่วยงานกลับไปดำเนินการตามแผนงานได้ทันทีในช่วง 3 – 4 เดือน โดยจะมีทหารลงไปช่วยดำเนินการ เช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาของกองทัพไทย และกรมการทหารช่างของกองทัพบก เพราะบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันในระยะเวลาสั้น ทั้งนี้ กองทัพมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือเพื่อดำเนินการตามแผนงาน เพราะปริมาณการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศมีจำนวนมากและโครงการใหญ่ๆ ยังไม่มี ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณประจำปี 57 ส่วนงบประมาณปี 58 ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่จะต้องมีการตั้งเรื่องขึ้นมาก่อนโดยให้สำนักงบประมาณเข้ามาดูแลโดยระยะเวลา 3 เดือนต่อจากนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจะทำแผนเพื่อเสนอ คสช. อีกครั้ง *หมายเหตุ:…

547800_167896946673767_1562966536_n
สบอช. เตรียมลงพื้นที่หารือเรื่องการจัดกิจกรรม Water Gang

สบอช. เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเนื้อหาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมกับเยาวชนผ่าน “โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ (Water Gang) และโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดลงพื้นที่นำร่องโครงการฯ พบปะพูดคุยและหารือกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35, 34, 38 และ 42 เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยมีกำหนดเข้าพบในต้นเดือนกรกฎาคม 2557 *หมายเหตุ: ข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (27 มิถุนายน 2557)

547800_167896946673767_1562966536_n
สบอช. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้าประกวด Water Gang

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ หรือ สบอช. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน “โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ (Water Gang) และโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและรางวัลสำหรับผู้ที่จะเข้าประกวดในโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนใน เดือนกรกฎาคม และจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจะจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ (Road Show) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557นี้ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในลำดับต่อไป *หมายเหตุ: ข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ( 24 มิถุนายน 2557)

547800_167896946673767_1562966536_n
สมดุลน้ำในดินและฝนสะสม วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น.

จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าการคายระเหยของน้ำสะสม หมายถึงพื้นที่ส่วนใหญ่มีสมดุลน้ำที่เป็นลบ ซึ่ง ค่าเป็นลบ -หมายถึงปริมาณน้ำที่ขาดแคลน โดยเฉพาะที่พัทลุง และตรัง,ค่าเป็น + หมายถึงปริมาณน้ำที่มีมาก ประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด [PPR]

547800_167896946673767_1562966536_n
ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ฝนน้อยทั่วประเทศ

จากข้อมูลปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ในภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยในปี 2557 มีฝนน้อยกว่าที่เคยเป็นมาในช่วง 30 ปี อย่างมาก โดยสภาวะนี้เป็นเกือบทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด [PPR] [BBR]

รูปภาพ1
แนวพระราชดำริด้านการขยายทางน้ำ

การขยายทางน้ำหรือเปิดทางน้ำในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือทางรถไฟ รวมทั้งปรับปรุงขุดลอกทางน้ำตามธรรมชาติ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างพอเพียง โดยได้ทำการปรับปรุงคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสายบางกะปิ-บางนา (คลองหนองบอน คลองสาหร่าย คลองปลัดเปรียง คลองชวดลากข้าว คลองลาดกระบัง และคลองสายอื่น ๆ) ในเขตพื้นที่ด้านในของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น ๆ ที่ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาให้ใช้เครื่องยนต์ติดใบพัดผลักดันน้ำผ่านท่อลอด และบริเวณจุดบังคับตามใต้สะพาน เพื่อให้การระบายน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่ไหลอยู่ตามธรรมชาติ *หมายเหตุ: ข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ( 18 มิถุนายน 2557) ที่มา: web.ku.ac.th

547800_167896946673767_1562966536_n
แนวพระราชดำริด้านการสร้างสถานที่เก็บน้ำ

การสร้างสถานที่เก็บน้ำตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเสริมโครงการป้องกันน้ำท่วม โดยพยายามกำหนดจุดที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือเป็นบริเวณแหล่งน้ำอยู่แล้ว เพียงแต่ทำการพัฒนาขึ้นมาใช้งานเท่านั้น เช่น การพัฒนาบึงมักกะสัน ขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ช่วยในการเก็บกักปริมาณน้ำที่ต้องระบายจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ *หมายเหตุ: ข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ( 17 มิถุนายน 2557) ที่มา: web.ku.ac.th

547800_167896946673767_1562966536_n
WaterForThai
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดบน Google Chrome คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด